Skip to content

MEDVERKA!

Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

REKONSTRUERA

TEMA

TEMA

TEMA

Martin Holgersson

Martin Holgersson är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Han under­visar i ekonomistyrning, organisationsteori och metod. Hans forskning handlar främst om vardagslivets ekonomi och vetenskapliga metoder.

I Organisation & samhälle:

Tid är pengar – ekonomisk tidsanda och omförtrollning

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.