Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Matthias Holmstedt

Matthias Holmstedt är lektor vid Mälardalens hög­skola och forskningsanknuten till Företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet. I sin doktorsavhandling analyserar han L.M Ericssons historiska utveckling på den Afrikanska kontinenten. Han undervisar inom redovisning, verksamhetsstyrning, metod och statistik.

I Organisation & Samhälle:

Att falla offer för myten om sig själv: Fallet Ericsson

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen