Magnus Hoppe

Magnus Hoppe

Magnus Hoppe är docent vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola. Hans forskning är främst aktionsinriktad och handlar om entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys i både privata och offentliga organisationer.

I Organisation & Samhälle:

Om företagsekonomins på- och avknappar

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.