Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Ingrid Gustafsson Nordin

Ingrid Gustafsson Nordin

Ingrid Gustafsson Nordin är verksam vid Stockholm cent­rum för forskning om offentlig sektor (Score). Hon studerar
rationalisering framför allt genom standardisering och granskning, där frågorna handlar om statens roll och skapandet
av ansvar.

Ingrid Gustafsson Nordin är gästredaktör för temat hyperrationalisering i nummer 2/2022.

I Organisation & Samhälle:

Från rationalisering till hyperrationalisering – kännetecken, konsekvenser och möjliga ­motståndsstrategier

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen