Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Jan Henrik Nilsson

Jan Henrik Nilsson

Jan Henrik Nilsson är docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid institutionen för Service Management och tjänste­vetenskap, Lunds universitet. Hans forskning handlar om ämnen som rör transport, ­turism och hållbarhet. Han har till exempel skrivit om hotell­branschens utveckling och effekterna av lågprisflyg.

I Organisation & Samhälle:

Hållbar utveckling i överturismens era

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen