Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Jens Alm

Jens Alm
Foto: Annika Johansson/VTI

Jens Alm är forskare vid en­heten Mobilitet, aktörer och ­pla­nering (MAP), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans forskning berör ­frågor kopplade till planering, orga­nisering och styrning i ­omställningsarbetet mot ett hållbart transportsystem.

I Organisation & Samhälle:

Läckande organisationer och underhåll av sam­hällskritisk infrastruktur

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.