Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Johann Packendorff

Johann Packendorff
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Johann Packendorff är professor i Industriell ekonomi och organisation vid KTH. Han har bedrivit forskning inom projektledning, entreprenörskap och ledarskap med särskilt fokus på kunskapsbaserade och professionsbaserade orga­nisa­tioner.

I Organisation & Samhälle:

Att leda en skola tillsammans genom en kris

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen