Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Kristina Jonäll

Kristina Jonäll

Kristina Jonäll är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är årsredovisningens innehåll och hur detta kommuniceras till användarna, framförallt delarna som rör hållbarhet.

I Organisation & Samhälle:

Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen