Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Jonas Gerdin

Jonas Gerdin

Jonas Gerdin är professor vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Hans nuvarande forskning handlar om att bättre förstå användning, förändring och konsekvenser av olika former av kvantitativ prestationsuppföljning inom universitetssektorn.

I Organisation & Samhälle:

Ger ökad resultatstyrning av akademisk forskning ­avsedda effekter?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.