Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Sten Jönsson

Sten Jönsson är professor emeritus vid Företagseko­no­miska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans forskning ­handlar om olika perspektiv på management i praktiken och kontextens betydelse för hur dess olika doktriner vinner anhängare. Boken om bankfiaskon utkom 2019.

I Organisation & Samhälle:

Bankerna, staterna och det finansiella flödet

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen