Hoppa till innehåll

Josef Pallas

Josef Pallas

Josef Pallas är verksam vid Företagsekonomiska institu­tionen, Uppsala universitet. I sin forskning studerar han före­komsten och effekter av olika idéer och föreställningar om styrning och organisering av framförallt offentliga verksamheter. Hans senaste projekt och publikationer handlar om pandemins effekter på välfärdsprofessioners arbetsvardag samt om kollegiala styrformer i professionella byråkratier.

I Organisation & Samhälle:

Mediespökets betydelse för styrning, organisering och ledning av äldreomsorgen

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.