Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Svenne Junker

Svenne Junker

Svenne Junker är ekonomie doktor i företagsekonomi och arbetar vid Score (Stockholms centrum för offentlig sektor), Handelshögskolan i Stockholm. Hans avhandling “Att skapa gemenskap – hur beslut fattas i en EU-myndighet” har tilldelats Oskar Sillén-priset för årets bästa avhandling i företagsekonomi 2014.

I Organisation & Samhälle:

Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen