Karin Berglund

Karin Berglund

Karin Berglund är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Företagsekonomiska institu­tionen vid Stockholms Univer­si­tet. Karin har i sin forskning ­intresserat sig för entre­prenör­skapets utbredning, såväl ­betydelsemässigt som till nya kontexter, och undersöker de effekter detta får för sam­hället, organisationer och ­individer.

I Organisation & Samhälle:

Ett tystlåtet entreprenörskap: från marknadstillit till professionstillit

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.