Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson är docent i kulturgeografi och arbetar som forskare vid Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet. Katarina har i sin forskning intresserat sig för kritiska entreprenörskapsstudier – att granska entreprenörskapsdiskurser och ge röst åt “Andra” entreprenörer. Katarina har också forskat om förändringar i svenskt jordbruk, genom grön omsorg och gårdsturism.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen