Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Eva Lindell

Eva Lindell

Eva Lindell arbetar som lektor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola och har flerårig yrkeserfarenhet av arbete med personalfrågor inom olika organisationer, främst i offentlig sektor.

I Organisation & Samhälle:

Ledarskap i en digitaliserad värld

Arbetsgivare om unga anställda – krav på flexibilitet och behov av stabilitet

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen