Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Mikael Lundgren

Mikael Lundgren

Mikael Lundgren är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. Han forskar och undervisar inom organisationsteori, strategi och ledarskap.

I Organisation & Samhälle:

Företaget och dess roll(er) i samhället – fallet Findus

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen