Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson är verksam vid Göteborgs universitet och Institutionen för jour­nalistik, medier och kommunikation. I sin forskning studerar han hur idéer om kommunikation inverkar på offentliga ­verksamheters ledning, organisering och styrning. Han är ­redaktör för den nyutkomna boken ”Organisationer och kom­munikation” (Lund: Studentlitteratur).

I Organisation & Samhälle:

Mediespökets betydelse för styrning, organisering och ledning av äldreomsorgen

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen