Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Malin Zillinger

Malin Zillinger

Malin Zillinger är kulturgeograf och verksam vid Lunds ­universitet och ETOUR, Euro­pean Tourism Research Institute,
vid Mittuniversitetet. Hennes forskning handlar om turism i skärningspunkten mellan digitalisering, mobilitet och samhällsutveckling. 

I Organisation & Samhälle:

Resande – en del av vardagen i ett globalt samhälle

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen