Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Mångfald, jämställdhet och inkludering inom företagsekonomi

Tidskriften Organisation & Samhälle bjuder in till temanummer och workshop under FEKIS 2024.

Dela denna artikel

Till detta temanummer av Organisation & Samhälle välkomnar vi bidrag som utvecklar förståelsen av mångfald, jämställdhet och inkludering från olika teoretiska perspektiv.

Allt fler organisationer har en ambition att spegla samhällets mångfald och arbeta på ett sätt som är jämställt och inkluderande. En av de stora revisionsbyråerna skriver exempelvis på sin hemsida att ”Mångfald, likabehandling och inkludering är centrala delar för att trivas på en arbetsplats, tillika framgångsfaktorer för oss alla – både som bolag och individer”. Samtliga större byråer erbjuder dessutom tjänster inom området ”Diversity, Equity and Inclusion” (DEI). Ett annat exempel är IKEA som skriver att ”En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och vår verksamhet. På IKEA strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering, och där alla medarbetare kan vara sig själva”. Spotify är en annan typ av organisation som har fått uppmärksamhet för sitt arbete för att skapa en arbetsplats som är inkluderande. Det finns en rad konsulter som nu marknadsför tjänster som hjälper andra företag att jobba på ett liknade sätt.

Vad innebär då mångfald, jämställdhet och inkludering i företagsekonomiska sammanhang? Vad händer när begreppen får olika innebörd för olika aktörer? Vem inkluderas och vem inkluderar? Vad kännetecknar kommunikationen hos företag arbetar med DEI? Har de ”kommit längst” eller finns det andra utmärkande drag? Finns det andra sätt att resonera kring de här frågorna i andra organisationer som vi behöver uppmärksamma och lära av? Hur förhåller sig inkludering till hushållning med knappa resurser? Varför krävde representanter för tre svenska fackförbund nyligen statistik avseende etnisk tillhörighet/hudfärg som ett verktyg för att motverka strukturell rasism om nu mångfalden förbättrar verksamheten i så olika organisationer som revisionsbyråer, IKEA och Spotify? Är förbättrad lönsamhet och förbättrad verksamhet alltid goda argument för mångfalden?

Vi kan också rikta blicken mot den akademiska verksamheten. Vi utbildar våra studenter med förhoppningen att vi rustar dem för att kunna agera ansvarsfullt och inkluderande i sina framtida yrkesroller men kan studenternas arbetsmiljö beskrivas som inkluderande? Bör och kan vi arbeta mer och effektivare med de här frågorna på våra akademiska institutioner? Många svenska universitet och högskolor rekryterar i ganska hög utsträckning medarbetare och studenter från andra länder än Sverige. Hur lyckas vi i ambitionen att vara inkluderande? Hur förhåller sig de här frågorna exempelvis till diskussionen om det svenska språkets ställning i den högre utbildningen?

Ibland väcker de här frågorna irritation, så hur diskuterar vi dem på ett sätt som har möjlighet att bidra till att göra tillvaron bättre i olika typer av organisationer? Vilka metoder och teoretiska perspektiv kan hjälpa oss att förstå fenomenet/en bättre och bidra till kunskapsutveckling?

Det här är några exempel på frågor som ställs i vår pågående forskning och som vi också vill adressera i tidskriftens temanummer samt under en workshop på FEKIS årliga konferens den 22–24 oktober 2024. Till workshoppen välkomnar vi bidrag på svenska och engelska. (Efter workshoppen fortsätter vi diskussionen och undersöker möjligheter att antingen översätta engelska artiklar eller att arbeta om dem till svenska tillsammans med en medförfattare som kan bidra med de språkkunskaper som behövs).

Hållpunkter och tider för inlämning av manus

  • För att delta i workshop om mångfald, jämställdhet och inkludering under FEKIS 2024, välkommen att skicka ditt synopsis senast 15 augusti 2024 till emilia.florin-samuelsson@ju.se.
    • Besked avseende presentation vid workshop FEKIS 2024 meddelas senast 15 september.
    • Presentation och diskussion av synopsis/artikel under FEKIS den 22–24 oktober 2024.
  • Fullt genomarbetat manus för temanumret senast den 1 januari 2025. Inlämning av manus görs via https://org-sam.se. Även författare som inte har möjlighet att delta under workshoppen på FEKIS är välkomna att skicka in bidrag.
  • Återkoppling på manus skickas senast 15 februari.
  • Planerad publicering är sommaren/hösten 2025.

För mer information om tidskriften och instruktioner för artiklar, se https://org-sam.se. Vi välkomnar bidrag från skribenter inom företagsekonomi och andra ämnesområden!

Gästredaktörer

Anneli Häyrén (Uppsala universitet), Timur Uman, Marcela Ramirez-Pasillas och Emilia Florin Samuelsson (Jönköping International Business School).

Tonny K. Omwansa och Nicholas P. Sullivan, Baloon View Ltd in partnership with Guardian Books, 2012.
Sociala företag, frivilligorganisationer och förändrade villkor för insatser på arbetsmarknaden
Ökade krav på dokumentation leder till förlust av kännarskap och emotionellt engagemang
Debattartikel av Nils Brunsson. "Ska akademin klara allt?"
För att stärka människans roll i den digitala miljön krävs att vi satsar på att utveckla digital kom­pe­tens.