O&S intervjuar...

Inbjudan till TEMA

Från rationalisering till hyper-rationalisering

&

Genusperspektiv på företagande

Vi söker nu artiklar till kommande nummer. Vill du medverka?

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om nya artiklar och teman.

Följ oss på Facebook och Twitter

Mer i Organisation & Samhälle

För få förvärv?

För få förvärv?

Om bilden av företagsförvärv som generellt misslyckade får dominera kan det leda till att förvärv med många positiva effekter aldrig genomförs

Läs mer »