Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson är professor i företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet, Stockholm Centre for Orga­nizational Research samt Akademin för ekonomistyrning i staten. Marias forskning handlar om strategisk ledning och styrning inom offentlig sektor.        

I Organisation & Samhälle:

Sociala medier i skolan: Styrningslöshet i en värld av styrning

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen