Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Marianne Ekman

Marianne Ekman
Foto: Johann Packendorff

Marianne Ekman är senior professor i Arbetsvetenskap vid KTH. Hon har genomfört ett flertal FoU-program i Skandi­navien inom området ledarskap och organisation. Marianne ­publicerar böcker och artiklar ­inom ett brett fält i området ­­ledarskap, organisationsutveckling och aktionsforskning.

I Organisation & Samhälle:

Att leda en skola tillsammans genom en kris

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.