Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Fredrik Molin

Fredrik Molin är forskare på Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet och arbetar inom området organisations­beteende med fokus på främst kommunikation, ledarskap samt organisationsutveckling och verksamhetsstyrning.

I Organisation & Samhälle:

Tillit och verksamhetsanpassad styrning

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen