Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Lovisa Näslund

Lovisa Näslund

Lovisa Näslund är ekono­mie doktor och biträdande lektor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon forskar framförallt om förtroendeskapande i olika empiriska sammanhang, exempelvis ekologiska märkningar, på professionella tjänstemarknader och i sociala media.

I Organisation & Samhälle:

Förtroende och tillit – vad är det?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen