Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Inbjudan till NÄSTA NUMMER!

Kommande teman i Organisation & Samhälle Observera att deadline är passerad för bidrag till temat Från rationalisering till hyper-rationalisering. Vi bjuder in till att skriva inom temat  Från rationalisering till hyper-rationalisering En paradoxal trend i ”mätbarhetens tidsålder”, som filosofen Jonna Bornemark kallat vår egen tid, är att organisationer inte mäter och undersöker vad de verkligen vill veta utan vad som uppfattas vara lätt att mäta och jämföra. Om exempelvis en statlig myndighet vill bedöma produkters kvalitet och säkerhet undersöks inte produkternas kvalitet och säkerhet utan om tillverkaren har utarbetat ett kvalitets- och säkerhetssystem – avcheckningsbara organisatoriska rutiner som anses borga …

Läs mer »