Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Pär Larsson

Pär Larsson
Foto: Clément Morin / Kontinent

Pär Larsson är lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Stock­holms universitet. Hans forsknings- intresse rör förändringsprocesser och lärande i organisa­tioner.

I Organisation & Samhälle:

Tre idéer som utvecklar skolan

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen