Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Anders Parment

Anders Parment

Anders Parment är ekonomie doktor och lektor vid Stockholm Business School. En stor del av hans forskning har handlat om hur nya generationer påverkar konsumtion, arbetsliv och civilsamhälle.

I Organisation & Samhälle:

Generationsforskning – ett perspektiv för att lära känna 90-talisten

Vad händer om partierna förlorar sina medlemmar?

 

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen