Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Pernilla Broberg

Pernilla Broberg

Pernilla Broberg är docent i redovisning och revision vid ­Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om revisors­professionen och revisorers ­arbete.

I Organisation & Samhälle:

Går det att rädda ­revisorsyrket?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen