Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Jan E Persson

Jan E Persson

Jan E Persson är ekonomie doktor i företagsekonomi från ekonomihögskolan vid Lunds universitet och universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. Han har vid sidan av sin forskning om tjänsteverksamheter under många år arbetat med kompetens- och verksamhetsutveckling inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

I Organisation & Samhälle:

Bilindustrins metoder ger ingen effektiv välfärd

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen