Klara Regnö

Klara Regnö, ekonomie doktor, är verksam som universitetslektor vid Mälardalens högskola och som jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet. Hennes forskning rör betydelser av genus, jämställdhet och mångfald i organisationer med ett särskilt fokus på ledarskap och chefers arbetsvillkor samt förändringsarbete, makt och motståndsuttryck. Klara har sin bakgrund från Handelshög­skolan i Stockholm, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet samt Kungliga Tekniska högskolan där hon disputerade 2013 med avhandlingen Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet, vilken belönades med utmärkelsen ”årets HR-forskning.”

I Organisation & Samhälle:

Att organisera för tillit i genusmärkt offentlig förvaltning

 

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.