Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg är språkvetare och lektor i journalistik vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hon har inom ramen för forskningsprojektet Skola under granskning skrivit rapporten PISA-press. Svenska och finländska mediekonstruktioner av världens största elevstudie (2019), utgiven i Förvaltningsakademins skriftserie, Södertörns högskola.

I Organisation & Samhälle:

Pisa – en elevstudie som riskerar att bli ­sönderälskad?

Vill du medverka?

I Organisation & Samhälle har du som är företagsekonom chans att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala samhällsfrågor inför en bred publik. 

De texter vi publicerar är artiklar, bokrecensioner, bok- och filmkrönikor och debattinlägg.