Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Gunnar Rimmel

Gunnar Rimmel

Gunnar Rimmel är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Hållbarhetsredovisning och redovisningskommunikation är några av hans forskningsintressen. Projektet ”Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering” bedrivs med stöd från Handelsbankens Forskningsstiftelser.

I Organisation & Samhälle:

Redovisning för hållbarhet – kommunikation genom integrerad rapportering

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen