Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Robert Jonsson

Robert Jonsson

Robert Jonsson är universitetslektor i företagsekonomi vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings uni­versitet. Hans forskning handlar om organisering och styrning av kommunal investeringsverksamhet och han arbetar med CKS lärande.

I Organisation & Samhälle:

Läckande organisationer och underhåll av sam­hällskritisk infrastruktur

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen