Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Cecilia Solér

Cecilia Solér

Cecilia Solér är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon forskar och undervisar i hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring.

I Organisation & Samhälle:

Hållbar konsumtion eller ”corporate branding”?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen