Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Steffi Siegert

Steffi Siegert
Foto: Eva Dalin

Steffi Siegert är biträdande lektor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola. Steffis forskning handlar om digi­talisering och hållbarhet. Hon är särskilt intresserad av den föränderliga naturen av arbete och har skrivit om det gränslösa arbetet.

I Organisation & Samhälle:

Sociala medier i skolan: Styrningslöshet i en värld av styrning

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen