Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

12 oktober, 2017

Författare

Emma Stenström

Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. I Organisation & Samhälle: Framtidens kontor? Nygammalt paradigmskifte på det aktivitetsbaserade kontoret

Läs mer »
Lena Lid Falkman
Författare

Lena Lid Falkman

Lena Lid Falkman är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, där hon fortfarande forskar. Hon har också ett lektorat i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet. Lid …

Läs mer »
Joakim Krantz
Författare

Joakim Krantz

oakim Krantz är universitetslektor vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet. Hans forskning handlar om styrning och hur professionell kunskap utvecklas och utmanas. …

Läs mer »
Karin Jonnergård
Författare

Karin Jonnergård

Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om professioner, bolagsstyrning och digitalisering. I Organisation & Samhälle: När tanke blir …

Läs mer »
Henrik Loodin
Författare

Henrik Loodin

Henrik Loodin är sociolog och verksam som lektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskningsintressen rör hälsofrämjande åtgärder, välfärdsinnovationer och (o)hälsans …

Läs mer »
Hanna Borgblad
Författare

Hanna Borgblad

Hanna Borgblad är postdoktor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar hon hur nyutexaminerade konstnärer jobbar som professionella konstnärer, hur MU-avtalet har …

Läs mer »
Författare

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar mestadels om medborgarskap och välfärd i migrationens …

Läs mer »
Viktor Vesterberg
Författare

Viktor Vesterberg

Viktor Vesterberg är postdoktor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar främst om inkludering/ exkludering och lärande för arbetslivet. I Organisation …

Läs mer »
Anders Parment
Författare

Anders Parment

Anders Parment är ekonomie doktor och lektor vid Stockholm Business School. En stor del av hans forskning har handlat om hur nya generationer påverkar konsumtion, …

Läs mer »