Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

Om oss

Organisation & Samhälle

Tidskriften Organisation & Samhälle (O&S) startades 2014 för att belysa företagsekonomins roll i samhällsdebatten. Inom svensk företagsekonomi finns både breda och djupa kunskaper om hur organisationer fungerar, exempelvis hur de struktureras och styrs, deras relationer till marknader och hur de redovisar sin verksamhet och ekonomi. Sådana kunskaper är centrala för att förstå samtida samhällsproblem. Det moderna samhället är ett organisationssamhälle i vilket vi behöver kunskap om hur formella organisationer fungerar men också om organiseringspraktiker och processer i vidare bemärkelse bortom organisationen.

O&S vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor inom och utanför akademin. Artiklarna är författade av verksamma forskare och knyter an till aktuella företagsekonomiska forskningsrön och problemställningar. Den tryckta tidskriften når medlemmarna i föreningen Företagsekonomi i Sverige och distribueras till medarbetare i privata och offentliga organisationer runt om i Sverige.

Organisation & Samhälle är en tidskrift som syftar till att kommunicera pågående och publicerad forskning till en bredare publik. Vi har ingen blind granskningsprocess och bör inte ses som en forskningstidskrift.


Adress och kontaktuppgifter:

Chefredaktör Johan Alvehus, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Epost johan.alvehus@ism.lu.se.

Art Director/bildredaktör: Mats Mjörnemark, Community Works, Malmö

Webbutveckling/Content management: Lotta Schwarz, AB Moorey Technology, Stockholm

Organisation & Samhälle är utgiven med stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse.


Föreningen Företagsekonomi i Sverige FEKIS

Föreningen Företagsekonomi i Sverige FEKIS har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Föreningen är verksam med frågor avseende på utbildning, forskning och samhällskontakter. Föreningen välkomnar  lärare och forskare (inkl. doktorander) i företagsekonomi att bli medlemmar.  Även  forskare och lärare i närstående ämnen och andra personer som samarbetar med lärare och forskare i företagsekonomi kan ansöka om medlemskap. Att vara individuell medlem är kostnadsfritt.

Till www.fekis.se