Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

Org-Sam header - "Rekonstruktion"

Tidskriften Organisation & Samhälle bjuder in till temat Dystopiska och utopiska föreställningar om organisering och styrning

Läs om och skicka in din text på tema "Dystopiska och utopiska föreställningar".

Dela denna artikel

Till detta temanummer av Organisation och samhälle välkomnar vi bidrag som berör förståelsen av organisering och företagande utifrån dystopier och utopier. Vi välkomnar särskilt bidrag som på ett teoretiskt eller konceptuellt diskuterar och funderar kring framtidens organiseringsformer såväl inom den privata som den offentliga sektorn. Vi ser gärna att skribenter från andra ämnesområden än företagsekonomi också deltar i diskussionen om framtidens organiseringsformer.

 

Organisationer, oavsett om de är offentliga eller privata, bygger på föreställningar om vad som kännetecknar goda verksamheter. Dessa föreställningar kan bottna i förhoppningar, inbillningar, drömmar, mardrömmar, antaganden, inspirationer och så vidare. Dessa föreställningar både möjliggör och förhindrar organisatorisk utveckling, ofta utan att vi reflekterar över det. I det här temanumret vill vi utforska hur föreställningar av dystopisk och utopisk karaktär kan användas som centrala aspekter för samhällets förmåga att möta och hantera framtidens utmaningar, till exempel i form av den antropocena tidsåldern, global migration, storskalig krigsföring, bred ekonomisk nedgång, eller pandemiska utbrott för att nämna några.

 

Exempel på frågor som kan belysas inom ramen för temanumret, men som inte ska ses som uteslutande, är:

– Hur kan vi möjliggöra en rörelse bortom det klassiska byråkratiparadigmet och är det nödvändigtvis något inneboende gott i en sådan rörelse?

– Vilken roll spelar utopier och dystopier i redovisning?

Hur påverkar antaganden och föreställningar om framtidens utmaningar organisatorisk utveckling inom den offentliga eller privata sektorn?

– Vilken roll spelar kulturella och etiska värderingar i att forma föreställningar om framtidens organiseringsformer?

– Hur kan olika ämnesområden, såsom filosofi, företagsekonomi och samhällsvetenskap, samarbeta för att bättre förstå och forma framtidens organiseringsformer?

 

Tidslinje

– Utkast på artikelförslag senast 15 januari 2024.

– Fullt genomarbetat manus senast 30 april 2024.

– Planerad publicering hösten 2024.

 

Gästredaktörer

Tom Karlsson, docent på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Tom.Karlsson@gu.se


Klicka här för mer information samt riktlinjer för att skriva för oss.

Turism handlar alltmer om hur bredare samhällsförändringar och rumslig förflyttning griper in i varandra.
Komplexa processer ligger bakom konkurrensens funktionssätt i den digitala ekonomin
Svensson, P. & ­Styhre, A. (2021) Kritiskt tänkande. Studentlitteratur
Våra ekonomiska begrepp och förhållningssätt har utvecklats under en period då människan lyckats forma och exploatera naturen i sådan grad, att vi förletts tro att alla värden skapas i samhället, mellan individer och organisationer
Debattartikel av Jan Marton och Stefan Sjögren. "Kvantitativ forskning som underlag för policy"