Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

REDAKTION

Redaktionen

Cecilia Cassinger, docent vid Lunds universitet. Chefredaktör. E-post: cecilia.cassinger(at)isk.lu.se

Susanna Alexius, docent, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. E-post: susanna.alexius(at)score.su.se

Emilia Florin Samuelsson, lektor vid Jönköping International Business School. E-post: emilia.florin-samuelsson(at)ju.se

Signe Jernberg, lektor vid högskolan i Gävle och gästforskare vid Uppsala universitet. E-post: signe.jernberg(at)fek.uu.se

Tom S. Karlsson, docent vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. E-post: tom.karlsson(at)spa.gu.se

Fredrik Svärdsten Nymans, lektor, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. E-post: fredrik.svardsten(at)sbs.su.se. 

Redaktionsråd

Johan Alvehus, Lunds universitet. E-post: johan.alvehus(at)ses.lu.se

Mats Alvesson, Lunds universitet. E-post: mats.alvesson(at)fek.lu.se

Nils Brunsson, Uppsala universitet. E-post: nils.brunsson(at)fek.uu.se

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås. E-post: karinm.ekstrom(at)hb.se

Elin Funck, Lunds universitet. E-post: elin.funck(at)fek.lu.se

Maria Grafström, Stockholms universitet. E-post: maria.grafstrom(at)score.su.se

Tommy Jensen, Stockholms universitet. E-post: tommy.jensen(at)sbs.su.se

Anna Jonsson, Lunds universitet. E-post: anna.jonsson(at)fek.lu.se

Thomas Lennerfors, Uppsala universitet. E-post: thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Fredrik Nilsson, Uppsala universitet. E-post: fredrik.nilsson(at)fek.uu.se

Johan Sandström, Luleå tekniska universitet. E-post: johan.sandstrom(at)ltu.se.

Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm. E-post: magnus.soderlund(at)hhs.se

Saara Taalas, Linnéuniversitet. E-post: saara.taalas(at)lnu.se

Stefan Tengblad, Göteborgs universitet. E-post: stefan.tengblad(at)gu.se

Anna Thomasson, Lunds universitet. E-post: anna.thomasson(at).lu.se

Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet. E-post: ulla.eriksson-zetterquist(at)gri.gu.se

Jacob Östberg, Stockholms universitet. E-post: jacob.ostberg(at)sbs.su.se