Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

VÅRA FÖRFATTARE
Alexander Löfgren

Alexander Löfgren

Alexander Löfgren är doktor i industriell ekonomi och organisation vid KTH, och numera utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor. Alexanders forskning kretsar …

Läs mer »
Alexander Paulsson

Alexander Paulsson

Alexander Paulsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning spänner över fälten organisationsstudier, eko­logisk ekonomi och vetenskaps- och teknikstudier. I Organisation & …

Läs mer »
Alexander Styhre

Alexander Styhre

Alexander Styhre är fakultetsprofessor inom organisation och management vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styhres senaste publikationer inkluderar The institutional theory of the firm: …

Läs mer »
Alexandra Waluszewski

Alexandra Waluszewski

Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi vid Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (STS) vid Uppsala universitet och har publicerat en rad böcker och artiklar om …

Läs mer »
Alina Lidén

Alina Lidén

Alina Lidén är universitetslektor vid Institutionen för tjänstevetenskap, och verksam vid Centrum för offentliga organisationer (CLOO), Lunds universitet. Hon intresserar sig om frågor om samtida …

Läs mer »
Alison Stowell

Alison Stowell

Alison Stowell är universitetslektor vid institutionen för organisation, arbete och teknik, Lancaster University. Hon är en kvalitativ samhällsvetenskaplig forskare och hennes forskning handlar om samhälleliga, organisatoriska …

Läs mer »
Anders Forssell

Anders Forssell

Anders Forssell är docent i företagsekonomi och tidigare lektor vid Uppsala Universitet. Forssell har bland annat forskat om organiseringen av offentligt finansierad verksamhet. Han är …

Läs mer »
Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg är professor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Westerberg fokuserar på tre sammanhängande forskningsområden: Organisationsteori med betoning på offentliga organisationer, Statsförvaltningens förändring …

Läs mer »
Anders Parment

Anders Parment

Anders Parment är ekonomie doktor och lektor vid Stockholm Business School. En stor del av hans forskning har handlat om hur nya generationer påverkar konsumtion, …

Läs mer »
Andreas Linderyd

Andreas Linderyd

Andreas Linderyd är ekonomie doktor och affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Han disputerade år 2020 …

Läs mer »
Anette Hallin

Anette Hallin

Anette Hallin är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledning vid Åbo Akademi och Mälardalens högskola. Hon är sedan januari 2021 ordförande för FEKIS, …

Läs mer »
Ann-Sofie Westelius

Ann-Sofie Westelius

Ann-Sofie Westelius är ekonomie licentiat från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som organisationskonsult, främst med inriktning mot förändringsprocesser och ”mjuka” frågor såsom organisationskultur, värdegrundsfrågor och …

Läs mer »
Anna Fyrberg Yngfalk

Anna Fyrberg Yngfalk

Anna Fyrberg Yngfalk är lektor och fil. dr i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet. Hennes forskning handlar om marknadsföring och servicekulturens utveckling i …

Läs mer »

Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård är docent och lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Kontexten för Annas forskning är hälso- och sjukvårdssystem. Forskningsfrågorna är ofta …

Läs mer »
Anna Jonsson

Anna Jonsson

Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och forskare vid Score. Hon forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället, och …

Läs mer »

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra var moderaternas partiledare 2015–2017 och är i dag rådgivare, föreläsare, styrelseledamot i flera bolag och knuten till Handelshögskolan i Stockholm, där hon …

Läs mer »
Anna Kremel

Anna Kremel

Anna Kremel är lektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och organisation vid Handelshögskolan Öre- bro universitet. Hennes forskning handlar om hållbarhet och entreprenörskap i …

Läs mer »
Anna Krohwinkel

Anna Krohwinkel

Anna Krohwinkel, ek. dr, är forskningschef vid stiftelsen Leading Health Care. Hennes expertområden inkluderar frågor kring hälso- och sjukvårdens styrning, organisering och utveckling. Hon har …

Läs mer »
Anna Thomasson

Anna Thomasson

Anna Thomasson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrning och ansvarsutkrävande i offentliga organisation med fokus på olika former av kommunal …

Läs mer »
Anna Tyllström

Anna Tyllström

Anna Tyllström är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om relationen mellan marknader, organisationer och legitimitet samt språkets roll i organisatoriska …

Läs mer »
Anna Wettermark

Anna Wettermark

Anna Wettermark är lektor vid Företagsekonomiska in­stitutionen vid Stockholms universitet där hon undervisar i organisation och entreprenörskap. Annas forskning handlar om socialt entreprenörskap och rela­tioner …

Läs mer »
Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand är docent i företagsekonomi och verksam vid Mittuniversitetet som forskare och lärare. I Organisation & Samhälle: Vackra ideal och krassa verkligheter – om …

Läs mer »
Annalena Glader

Annalena Glader

Annalena Glader är civilekonom, gymnasielärare och doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet. Hon studerar vilket innehåll som en gymnasieskola profilerad mot business och företagsamhet …

Läs mer »
Annie Roos

Annie Roos

Annie Roos är lektor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap vid Linneuniversitet. Hennes avhandlingar fokuserade på genus, entreprenörskap och kontext. Forskningsmässigt försöker hon förstå hur maktförändringar …

Läs mer »

Annika Ehlers

Annika Ehlers är doktorand vid JIBS. Hennes forskning undersöker hur organisationer kan skapa värde genom att kommunicera med och inom online communities, samt hur dessa …

Läs mer »
Apostolis Papakosta

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas är pro­fessor i sociologi och forsk­nings­ledare för Reinvent: ­Cent­ru­m för studier om den dyna­miska staden, Södertörns hög­skola. I Organisation & Samhälle: Coronapandemin och …

Läs mer »

Axel Brechensbauer

Axel Brechensbauer är konceptdesigner och serieskapare. Axel är verksam vid Grow AB och aktuell med serieboken Saker vi skapar (Kartago, 2019) I Organisation & Samhälle: …

Läs mer »
Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska  är senior professor i allmän företagsekonomi vid GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Bland hennes särskilda intresse räknas fältstudiemetodik, narrativa ansatser i organisationsstudier och kopplingen …

Läs mer »
Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson är pro­fessor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Han har under lång tid forskat om styrning, reformering och beslutsfattande i offentliga organisationer. I Organisation …

Läs mer »

Bino Catasús

Bino Catasús är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Stockholms Universitet. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de …

Läs mer »

Birgitta Sköld

Birgitta Sköld är biträdande universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och forskar om konsekvenserna av den offentliga sektorns omvandling med fokus på kvinnors företagande. Verksam …

Läs mer »
Carin Holmquist

Carin Holmquist

Carin Holmquist är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon forskar om kvinnors företagande, om hur man organiserar entreprenörskap samt om internationalisering. I Organisation …

Läs mer »

Carl Cederström

Carl Cederström är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Med finansiering från Vetenskaps­rådet genom­för han tillsammans Torkild Thanem ett forskningsprojekt om hälsa och välmående i …

Läs mer »
Carl Yngfalk

Carl Yngfalk

Carl Yngfalk är forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet. I sitt arbete fokuserar han på frågor om makt och …

Läs mer »
Carl Johan Sommar

Carl-Johan Sommar

Carl-Johan Sommar är doktorand i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Sommars forskning handlar om hur kommunala förvaltningar tar sig an och verkar för att lösa olika …

Läs mer »
Caroline Waks

Caroline Waks

Caroline Waks är docent vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse har framförallt rört hur synliggörande teknologier påverkar professionella gruppers yrkesutövning och autonomi. Tillsammans med …

Läs mer »
Catalin Starica

Catalin Starica

Catalin Starica är professor vid Neuchâtel University, Schweiz. Hans utbildning är ­inom sannolikhetslära. Hans ­aktuella forskning handlar om kvantitativ metodutveckling inom redo­visning och relationen mellan …

Läs mer »

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon arbetar med två över­gripande …

Läs mer »
Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger är fil dr i ­företagsekonomi och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om kommunikationspraktiker som syftar till att …

Läs mer »

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hennes forskning ligger i gränslandet mellan styrning, redovisning och organisering, med betoning på vad …

Läs mer »
Cecilia Solér

Cecilia Solér

Cecilia Solér är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon forskar och undervisar i hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring. I Organisation & Samhälle: Hållbar …

Läs mer »
Cemil Eren Firtin

Cemil Eren Firtin

Cemil Eren Firtin är doktor i offentlig förvaltning och adjunkt vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om redovisning och ekonomistyrning i ­professionella organisationer. I …

Läs mer »
Christina Mauléon

Christina Mauléon

Christina Mauléon är universitetslektor vid Högskolan i Borås. Hennes forskning handlar generellt om styrning, ledning och organisering där hon bland annat studerar digitala ledningssystems- och …

Läs mer »
Christina Öberg

Christina Öberg

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Linnéuniversitetet och associerad till forskningsinstitutet Ratio. Hon är ordförande för Nordisk Företagsekonomisk Förening (NFF) och sitter i styrelserna …

Läs mer »
Daniel Ericsson

Daniel Ericsson

Daniel Ericsson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och verksam som professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han forskar företrädesvis om organisation och …

Läs mer »
Daniel Möller

Daniel Möller

Daniel Möller är docent och forskare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har bl.a. skrivit en bok om djurepitafier från 1600- och 1700-talen (2011, engelsk …

Läs mer »
Elin Funck

Elin Funck

Elin Funck är docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Läs mer »
Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin är professor emerita i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hennes forskning har exempelvis behandlat entreprenörskap, arbete och förändring i olika typer av organisationer och …

Läs mer »
Ellika Sevelin

Ellika Sevelin

Ellika Sevelin är lektor i allmän rättslära vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon bedriver forskning i tillämpad rättsfilosofi. 2017 disputerade hon på avhandlingen Facts in …

Läs mer »

Emilie Reinhold

Emilie Reinhold disputerade oktober 2014 i Critical Management Studies vid Université Paris-Dauphine. Hon är nu post-doktor på Stockholm Business School. Emilie Reinhold driver ett eget …

Läs mer »
Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg

Emma Ek Österberg är docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om styrning och organisering av offentlig verksamhet, med särskilt intresse …

Läs mer »

Emma Stenström

Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. I Organisation & Samhälle: Framtidens kontor? Nygammalt paradigmskifte på det aktivitetsbaserade kontoret

Läs mer »
Emmeli Runesson

Emmeli Runesson

Emmeli Runesson är forskare och lärare i extern redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är framförallt redovisningskvalitet och textanalys av rapporter från företag. …

Läs mer »
Eva Lindell

Eva Lindell

Eva Lindell arbetar som lektor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola och har flerårig yrkeserfarenhet av arbete med personalfrågor inom olika organisationer, främst i offentlig sektor. …

Läs mer »
Frédéric Delmar

Frédéric Delmar

Frédéric Delmar är professor i företagsekonomi och arbetar vid sten K Johnsson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan i Lund. Frédéric undervisar ekonomer i entreprenörskap, start och …

Läs mer »

Fredrik Molin

Fredrik Molin är forskare på Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet och arbetar inom området organisations­beteende med fokus på främst kommunikation, ledarskap …

Läs mer »
Fredrik Svärdsten Nymans

Fredrik Svärdsten Nymans

Fredrik Svärdsten Nymans är lektor på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Fredrik studerar styrning, resultatuppföljning och revision i statliga organisationer samt framväxten av granskningssamhället och …

Läs mer »
Fredrik von Malmborg

Fredrik von Malmborg

Fredrik von Malmborg är docent och universitetslektor i statsvetenskap vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på policyprocesserna kopplade till …

Läs mer »

Göran Nilsson

Göran Nilsson är lärare och forskare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och intresserar sig för styrning, ­flexibilitet och agilitet. Han är medförfattare till läroboken Management …

Läs mer »
Göran Sundström

Göran Sundström

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans intressen rör förvaltningspolitik och den offentliga sektorns omvandling, med särskilt fokus på frågor om styrning, …

Läs mer »

Gösta Wijk

Gösta Wijk har varit verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, sedan 1971. Efter disputationen 1976 har han ­arbetat som docent, lärare och forskare med huvudinriktning manage­ment, …

Läs mer »
Gunnar Rimmel

Gunnar Rimmel

Gunnar Rimmel är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Hållbarhetsredovisning och redovisningskommunikation är några av hans forskningsintressen. Projektet ”Redovisning för …

Läs mer »
Gustaf Kastberg Weichselberger

Gustaf Kastberg Weichselberger

Gustaf Kastberg Weichselberger är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om styrning och organisering av kommuner och regioner. I Organisation …

Läs mer »
Gustav Johed

Gustav Johed

Gustav Johed är fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om bolagsstyrelser och deras användning av redovisningsinformation. I Organisation & …

Läs mer »
Håkan Håkansson

Håkan Håkansson

Håkan Håkansson är professor i internationell management vid Handelhøyskolen BI i Oslo samt en av initiativtagarna till det internationella forskarnätverket IMP. Han har publicerat en …

Läs mer »

Håkan Henriksson

Håkan Henriksson är regelverks- och redovisningsspecialist på KPMG Advisory med fokus på försäkringsföretag. Han har tidigare arbetat på Finansinspektionen som specialist i regelverksfrågor för försäkringsföretag. …

Läs mer »
Hanna Borgblad

Hanna Borgblad

Hanna Borgblad är postdoktor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar hon hur nyutexaminerade konstnärer jobbar som professionella konstnärer, hur MU-avtalet har …

Läs mer »

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg är lektor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Hon bedriver språkvetenskaplig forskning om berättelser och om organisationskommunikation. I ett pågående projekt …

Läs mer »
Hans Winberg

Hans Winberg

Hans Winberg, ek. lic, är generalsekreterare vid stiftelsen Leading Health Care. Han arbetar med att brygga akademisk forskning och praktisk utveckling inom hälso- och sjukvården, …

Läs mer »
Helene Ahl

Helene Ahl

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. …

Läs mer »
Henrik Loodin

Henrik Loodin

Henrik Loodin är sociolog och verksam som lektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskningsintressen rör hälsofrämjande åtgärder, välfärdsinnovationer och (o)hälsans …

Läs mer »
Henrik Rahm

Henrik Rahm

Henrik Rahm är docent i nordiska språk vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. I Organisation & Samhälle: Räkna med språk: Om årsredovisningens vardagsspråk

Läs mer »
Henrik W. Svensson

Henrik W. Svensson

Henrik W. Svensson var tidigare forskningsingenjör vid ­Institutionen för Lärande vid KTH. Han har initierat och lett ett flertal svenska och europeiska FoU-satsningar inom utbild­ningssektorn …

Läs mer »
Hervé Corvellec

Hervé Corvellec

Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Han har över 25 års erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om infrastrukturer, bland annat om …

Läs mer »

Ingalill Holmberg

Ingalill Holmberg är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för forskningsinstitutet Center for Advanced Studies in Leadership. Hon forskar om ledarskap och organisering i …

Läs mer »
Ingemund Hägg

Ingemund Hägg

Ingemund Hägg är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han var med och initierade och grundade Föreningen Företagsekonomi i Sverige. I Organisation & Samhälle: …

Läs mer »
Ingrid Gustafsson Nordin

Ingrid Gustafsson Nordin

Ingrid Gustafsson Nordin är verksam vid Stockholm cent­rum för forskning om offentlig sektor (Score). Hon studerar rationalisering framför allt genom standardisering och granskning, där frågorna …

Läs mer »
Jacob Östberg

Jacob Östberg

Jacob Östberg är professor i reklam och PR på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Östberg forskar kring hur konsumtionens betydelser skapas i gräns­landet mellan konsumenternas …

Läs mer »
Jan E Persson

Jan E Persson

Jan E Persson är ekonomie doktor i företagsekonomi från ekonomihögskolan vid Lunds universitet och universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap. Han har vid …

Läs mer »
Jan Henrik Nilsson

Jan Henrik Nilsson

Jan Henrik Nilsson är docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid institutionen för Service Management och tjänste­vetenskap, Lunds universitet. Hans forskning handlar om ämnen som …

Läs mer »
Jan Lindvall

Jan Lindvall

Jan Lindvall är docent på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. I sin forskning och undervisning är han särskilt intresserad av hur till­gången till IT-lösningar, såsom …

Läs mer »
Jan Löwstedt

Jan Löwstedt

Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning ­handlar om arbetslivets förändring, digitalisering och skolans orga­nisering.     I Organisation & Samhälle: …

Läs mer »
Jan Marton

Jan Marton

Jan Marton är docent i företagsekonomi med inriktning ­extern redovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans senaste forskning handlar om användning av nya statistiska metoder och …

Läs mer »
Janet Vähämäki

Janet Vähämäki

Janet Vähämäki är forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) och på SCORE, Stockholms Centrum för forskning om offentlig förvaltning. Hennes forskning hand­lar om styrning av …

Läs mer »
Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire

Jean-Charles E. Languilaire är lektor i företagsekonomi och forskare inom Centrum för tillämpad arbetslivsforskning samt Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö högskola. Hans forskning …

Läs mer »
Jenny Svensson

Jenny Svensson

Jenny Svensson är docent i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hennes forskning är inriktad på organisering och styrning av offentlig verksamhet, och hon …

Läs mer »
Jens Alm

Jens Alm

Jens Alm är forskare vid en­heten Mobilitet, aktörer och ­pla­nering (MAP), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans forskning berör ­frågor kopplade till planering, orga­nisering och …

Läs mer »
Jens Rennstam

Jens Rennstam

Jens Rennstam är docent vid företagsekonomiska institu­tionen, Lunds universitet. Hans forsk­ning handlar bland annat om varumärken och ­varumärkesarbete. I Organisation & Samhälle: Växtvärk – dags …

Läs mer »

Jerzy Kociatkiewicz

Jerzy Kociatkiewicz är docent vid Sheffield University Man­age­ment School, University of Sheffield. Jerzy fokuserar på alldagliga organisationsupplevelser och berättelser av organisering i sin forskning. Han …

Läs mer »
Jesper Edman

Jesper Edman

Jesper Edman är docent i företagsekonomi vid Waseda University’s School of Commerce, Japan. Hans forskning rör globaliseringen av japanska företag och industriers.

Läs mer »
Joakim Johansson

Joakim Johansson

Joakim Johansson är docent i statsvetenskap vid Mälardalens universitet och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Hans forskning spänner över fält som politiskt ledarskap …

Läs mer »
Joakim Krantz

Joakim Krantz

oakim Krantz är universitetslektor vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet. Hans forskning handlar om styrning och hur professionell kunskap utvecklas och utmanas. …

Läs mer »
Johan Alvehus

Johan Alvehus

Johan Alvehus är docent i tjänstevetenskap. Hans forskning handlar främst om ledarskap och organisering av professionellt arbete, och hans undervisning rör sig inom samma fält. …

Läs mer »

Johan Hansson

Johan Hansson är forskare på Institutet för personal och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om organisation och ledarskap i politiskt styrda organisationer. …

Läs mer »
Johann Packendorff

Johann Packendorff

Johann Packendorff är professor i Industriell ekonomi och organisation vid KTH. Han har bedrivit forskning inom projektledning, entreprenörskap och ledarskap med särskilt fokus på kunskapsbaserade …

Läs mer »
Jonas Gerdin

Jonas Gerdin

Jonas Gerdin är professor vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Hans nuvarande forskning handlar om att bättre förstå användning, förändring och konsekvenser av olika former av kvantitativ …

Läs mer »
Josef Pallas

Josef Pallas

Josef Pallas är verksam vid Företagsekonomiska institu­tionen, Uppsala universitet. I sin forskning studerar han före­komsten och effekter av olika idéer och föreställningar om styrning och …

Läs mer »
Karin Berglund

Karin Berglund

Karin Berglund är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Företagsekonomiska institu­tionen vid Stockholms Universitet. Karin har i sin forskning ­intresserat sig för entreprenörskapets …

Läs mer »
Karin Brunsson

Karin Brunsson

Karin Brunsson är docent i företagsekonomi. Hennes senaste böcker är The teachings of management och Decisions (tillsammans med Nils Brunsson). De senaste artiklarna: Effective or …

Läs mer »
Karin Hedström

Karin Hedström

Karin Hedström är professor i informatik med en forskning inriktad på värderingarnas roll i användning och utformning av IT-system. Hedströms forskning bedrivs främst inom områdena …

Läs mer »
Karin Jonnergård

Karin Jonnergård

Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om professioner, bolagsstyrning och digitalisering. I Organisation & Samhälle: När tanke blir …

Läs mer »
Karin M. Ekström

Karin M. Ekström

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Högskolan i Borås. Forskningsprojekt de senaste tio åren handlar om återanvändning och återvinning …

Läs mer »
Karin Winroth

Karin Winroth

Karin Winroth är lektor i företagsekonomi vid Institutionen för Samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Hon intresserar sig för konsumtionskultur, sociala medier och hur varumärken används som symbol …

Läs mer »
Karl Johan Bonnedahl

Karl Johan Bonnedahl

Karl Johan Bonnedahl är docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han forskar och undervisar inom hållbarhetsområdet. I Organisation & Samhälle: Om avståndet till naturen …

Läs mer »
Karl Wennberg

Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han forskar om entreprenörskap och organisationsdynamik (uppkomst, tillväxt, överlevnad) samt dess samhällseffekter. Karl är författare till …

Läs mer »
Karolina Windell

Karolina Windell

Karolina Windell är docent i företagsekonomi och tidigare verksam som forskare på Score (Stockholm Centre for Organizational Research), Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Karolinas …

Läs mer »
Katarina Pettersson

Katarina Pettersson

Katarina Pettersson är docent i kulturgeografi och arbetar som forskare vid Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet. Katarina har i sin forskning intresserat sig …

Läs mer »

Katharina Rahnert

Katharina Rahnert är filosofie doktor och lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hon int­resserar sig bland annat för historiska frågor kopplade till revisionsbranschen. I …

Läs mer »

Kim Eriksson

Kim Eriksson är lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Hans forskning handlar om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Läs mer »
Kjell Mårtensson

Kjell Mårtensson

Kjell Mårtensson är fil dr i företagsekonomi och verksam inom miljövetenskap vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om hur energiföretag kan förändras mot att bli …

Läs mer »

Klara Regnö

Klara Regnö, ekonomie doktor, är verksam som universitetslektor vid Mälardalens högskola och som jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet. Hennes forskning rör betydelser av genus, jämställdhet och …

Läs mer »
Kristina Jonäll

Kristina Jonäll

Kristina Jonäll är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är årsredovisningens innehåll och hur detta kommuniceras till användarna, …

Läs mer »
Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström är docent vid Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm, och verksam vid Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor (Score). …

Läs mer »
Lars Engwall

Lars Engwall

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han har i sin forskning behandlat förändringsprocesser i olika slag av organisationer, särskilt dagstidningar, banker …

Läs mer »
Lena Högberg

Lena Högberg

Lena Högberg är universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och forskar bland annat om samverkan och styrning över organisations- och sektorsgränser med fokus på tillit …

Läs mer »
Lena Lid Falkman

Lena Lid Falkman

Lena Lid Falkman är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, där hon fortfarande forskar. Hon har också ett lektorat i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet. Lid …

Läs mer »
Lena Zander

Lena Zander

Lena Zander är professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande, vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har erhållit Riskbankens Jubileumsfonds Sabbaticalanslag 2016/2017 för att arbeta med …

Läs mer »

Leona Achtenhagen

Leona Achtenhagen är professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap och affärsutveckling vid Jönköping International Business School (JIBS) och föreståndare på forskningscentrat Media, Management and Transformation …

Läs mer »

Linda Soneryd

Linda Soneryd är professor i sociologi vid Örebro universitet och forskningsledare på Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Läs mer »
Linda Wedlin

Linda Wedlin

Linda Wedlin är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om organisering, granskning och styrning av offentlig sektor, särskilt universitet. Hon studerar också …

Läs mer »
Lisa Kings

Lisa Kings

Lisa Kings är docent i socialt arbete och verksam inom ­Re­in­vent: Centrum för studier om­ den dynamiska staden, Söder­törns högskola. I Organisation & Samhälle: Coronapandemin …

Läs mer »

Livia Johannesson

Livia Johannesson är statsvetare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet. Förutom att studera megaprojektet Nya Karolinska Solna forskar hon om …

Läs mer »
Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har varit forskningsledare i Tillitsdelegationens nu avslutade uppdrag i välfärdssektorn I Organisation & …

Läs mer »
Lovisa Näslund

Lovisa Näslund

Lovisa Näslund är ekono­mie doktor och biträdande lektor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon forskar framförallt om förtroendeskapande i olika empiriska sammanhang, exempelvis ekologiska märkningar, …

Läs mer »
Lucia Crevani

Lucia Crevani

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi. Lucia intresserar sig för förnyelse av ledarskap, genus och mångfald, kopplingen mellan teknik (främst digital teknik) och organisatoriska processer. …

Läs mer »

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö är lektor i socialt arbete vid Söder­törns högskola. I Organisation & Samhälle: Kompetens som ­kvalitetssäkring inom hemtjänsten  

Läs mer »
Magdalena Markowska

Magdalena Markowska

Magdalena Markowska är universitetslektor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Där forskar hon om samspelet mellan struktur och handlingskraft (agency) som har effekter på företagandet, speciellt …

Läs mer »

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans forskning handlar mestadels om medborgarskap och välfärd i migrationens …

Läs mer »
Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson är verksam vid Göteborgs universitet och Institutionen för jour­nalistik, medier och kommunikation. I sin forskning studerar han hur idéer om kommunikation inverkar på …

Läs mer »
Magnus Hoppe

Magnus Hoppe

Magnus Hoppe är docent vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola. Hans forskning är främst aktionsinriktad och handlar om entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys i …

Läs mer »
Magnus Söderlund

Magnus Söderlund

Magnus Söderlund är professor i marknadsföring, särskilt konsumentbeteende, och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans ­forskning handlar om hur kon­sumenter …

Läs mer »
Malin Espersson

Malin Espersson

Malin Espersson, fil dr i sociologi och lektor vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad mot arbetsliv och organisering.

Läs mer »

Malin Gawell

Malin Gawell är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola och har under många år följt utvecklingen av det sociala företagandet och civilsamhällets insatser bland annat …

Läs mer »

Malin Tillmar

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitet och gästprofessor vid Linköpings universitet. Hon forskar om entreprenörskap i olika typer av organisationer och sammanhang. Verksam …

Läs mer »
Malin Zillinger

Malin Zillinger

Malin Zillinger är kulturgeograf och verksam vid Lunds ­universitet och ETOUR, Euro­pean Tourism Research Institute, vid Mittuniversitetet. Hennes forskning handlar om turism i skärningspunkten mellan …

Läs mer »

Marcel Garz

Marcel Garz är lektor nationalekonomi på JIBS. Hans forskningsintresse ligger inom empirisk mikroekonomi, politisk ekonomi samt medieekonomi. I Organisation & Samhälle: Att lyckas med intres­sentdialogen

Läs mer »
Mari Paananen

Mari Paananen

Mari Paananen är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs ­universitet. Hennes forskning ­fokuserar bl.a. på företags finan­siella rapportering och externa kommunikation och berör områdena …

Läs mer »
Maria Blomgren

Maria Blomgren

Maria Blomgren är docent och verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen rör införandet av nya idéer för styrning, granskning och ledning av …

Läs mer »
Maria Grafström

Maria Grafström

Maria Grafström är docent i företagsekonomi och organisationsforskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hennes forskning …

Läs mer »
Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson är professor i företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet, Stockholm Centre for Orga­nizational Research samt Akademin för ekonomistyrning i staten. Marias forskning handlar om strategisk …

Läs mer »
Marianne Ekman

Marianne Ekman

Marianne Ekman är senior professor i Arbetsvetenskap vid KTH. Hon har genomfört ett flertal FoU-program i Skandi­navien inom området ledarskap och organisation. Marianne ­publicerar böcker …

Läs mer »
Martin Abrahamson

Martin Abrahamson

Martin Abrahamson är universitetslektor i Företagseko­nomi, särskilt finansiell ekonomi vid Uppsala universitet samt universitetslektor i Företagsekonomi särskilt företagsfinansiering vid Högskolan i Kristianstad. Martin disputerade 2020 …

Läs mer »
Martin Blom

Martin Blom

Martin Blom är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsintresse spänner över breda områden som strategi, bolagsstyrning och ledarskap/följarskap. Han har publicerat artiklar, …

Läs mer »
Martin Gustavsson

Martin Gustavsson

Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia och forskare på Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Han forskar om organiseringen och finansieringen av …

Läs mer »

Martin Holgersson

Martin Holgersson är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Han under­visar i ekonomistyrning, organisationsteori och metod. Hans forskning handlar främst om vardagslivets ekonomi och vetenskapliga …

Läs mer »
Martin Qvist

Martin Qvist

Martin Qvist är filosofie doktor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet samt lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Han forskar om styrning, …

Läs mer »

Martin Svendsen

Martin Svendsen är lektor i Reklam och PR på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Martin Svendsen forskar kring konsumtion och kriminalitet, och om hur varumärken …

Läs mer »
Matilda Dahl

Matilda Dahl

Matilda Dahl är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.  Med inspiration av filosofi och poetiska metoder utforskar hon frågor om organisering, företagande och …

Läs mer »
Mats Alvesson

Mats Alvesson

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har bland annat …

Läs mer »
Mats Jutterström

Mats Jutterström

Mats Jutterström forskar och undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Score. Hans forskning handlar dels om organisering av marknader, (se boken Organizing & Reorganizing …

Läs mer »

Matthias Holmstedt

Matthias Holmstedt är lektor vid Mälardalens hög­skola och forskningsanknuten till Företagsekonomiska institutionen Uppsala Universitet. I sin doktorsavhandling analyserar han L.M Ericssons historiska utveckling på den Afrikanska …

Läs mer »
Mattias Nordkvist

Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist är professor i företagsekonomi, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. I Organisation & Samhälle: Tillfällets ekonomi: Hur skönlitteratur kan ge nya perspektiv på …

Läs mer »

Maxim Vlasov

Maxim Vlasov är doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Hans forskning handlar om ekologiskt entreprenörskap, gräsrotsinnovationer och möjligheter för omställning till ett hållbart samhälle …

Läs mer »

Mikael Klintman

Mikael Klintman är professor i sociologi vid sociologiska institutionen, Lunds universitet. I Organisation & Samhälle: Att nå bortom grupp­tän­kandet – ett konststycke!

Läs mer »
Mikael Lundgren

Mikael Lundgren

Mikael Lundgren är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. Han forskar och undervisar inom organisationsteori, strategi och ledarskap. I Organisation & Samhälle: Företaget …

Läs mer »
Monika Kostera

Monika Kostera

Monika Kostera är professor vid Kulturinstitutet, Jagiellonska universitetet i Kraków, Polen, och gästprofessor vid Söder­törns högskola. Hennes forskning handlar om alternativ organisering och orga­nisatorisk föreställningsförmåga; …

Läs mer »

Niklas Bomark

Dr. Niklas ­Bomarks forskning handlar om konkurrens, utvärdering och organisations­demografi. Niklas är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. I Organisation & Samhälle: Konkurrens som ­organisation …

Läs mer »
Niklas Sandell

Niklas Sandell

Niklas Sandell är lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. I Organisation & Samhälle: Räkna med språk: Om årsredovisningens vardagsspråk

Läs mer »
Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt är doktorand på Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. I Organisation & Samhälle: Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management …

Läs mer »

Nils Brunsson

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och arbetar vid Uppsala universitet och Score. Han forskar bland annat om konkurrens och om organisation utanför organisationer. Nils …

Läs mer »
Nils-Göran Olve

Nils-Göran Olve

Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, särskilt ekonomisk styrning, vid Linköpings universitet samt gästprofessor vid Uppsala universitet. Han är också verksam som managementkonsult …

Läs mer »
Niuosha Samani

Niuosha Samani

Niuosha Samani är forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om sambandet mellan kvaliteten på finansiell rapportering och bolagsstyrning. I Organisation & Samhälle: De …

Läs mer »

Norbert Steigenberger

Norbert Steigenberger är docent i organisation och företagsledning på JIBS. Han är intresserad av hur individer inom och omkring organisationer skapar organisatoriska realiteter, genom att …

Läs mer »

Ola Segnestam Larsson

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid ­Institutionen för civilsamhälle och religion, Marie Cederschiöld högskola. Olas forskning handlar om ideella organisationers ­speciella förutsättningar och …

Läs mer »
Olof Hallonsten

Olof Hallonsten

Olof Hallonsten är docent och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om historiska och klassiskt sociologiska perspektiv på organisation, och den moderna …

Läs mer »
Pär Larsson

Pär Larsson

Pär Larsson är lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Stock­holms universitet. Hans forsknings- intresse rör förändringsprocesser och lärande i organisa­tioner. I …

Läs mer »
Per Forsberg

Per Forsberg

Per Forsberg är docent och anställd som universitetslektor i företagsekonomi vid Örebro universitet.Där utvecklar han och forskar om teknologier (som redo­visning) som har effekter på …

Läs mer »
Pernilla Broberg

Pernilla Broberg

Pernilla Broberg är docent i redovisning och revision vid ­Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om revisors­professionen och revisorers ­arbete. …

Läs mer »
Pernilla Danielsson

Pernilla Danielsson

Pernilla Danielsson är fil. dr i datalingvistik och doktorand vid Institutionen för service man­agement och tjänstevetenskap och verksam vid Centrum för ledning av offentliga organisationer …

Läs mer »

Peter Edlund

Dr Peter Edlunds forskning handlar om status, konkurrens och organisation bland skolor och forskningsfinansiärer. Peter är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala ­universitet. I Organisation & …

Läs mer »
Peter Öhman

Peter Öhman

Peter Öhman är professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet. Hans forskning och undervisning är främst inriktad …

Läs mer »
Peter Svensson

Peter Svensson

Peter Svensson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. I Organisation & Samhälle: Konsumismen Räkna med språk: Om årsredovisningens vardagsspråk

Läs mer »
Robert Jonsson

Robert Jonsson

Robert Jonsson är universitetslektor i företagsekonomi vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings uni­versitet. Hans forskning handlar om organisering och styrning av kommunal investeringsverksamhet och han …

Läs mer »
Roland Almqvist

Roland Almqvist

Roland Almqvist är docent i företagsekonomi och föreståndare för Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning handlar kontroll inom den offentliga sektorn med fokus …

Läs mer »
Rolf Solli

Rolf Solli

Rolf Solli är professor emeritus vid Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hans forskning handlar om styrning, organisering och ledarskap företrädesvis inom välfärdssektorn. I …

Läs mer »
Rune Wigblad

Rune Wigblad

Rune Wigblad är professor i företagsekonomi med inriktning industriell ekonomi vid Strömstad akademi och undervisar vid Hög­skolan i Skövde. Hans forskning handlar om omstruktureringar. I …

Läs mer »

Sabina Du Rietz

Sabina Du Rietz är lektor vid Handelshögskolan, Örebro universitet, och Center for Sustain­able Business. Hon forskar om mätning och styrning av hållbarhetsfrågor samt cirkulär ekonomi. …

Läs mer »
Sara Hjelm Lidholm

Sara Hjelm Lidholm

Sara Hjelm Lidholm är lektor i företagsekonomi, management, samt studierektor på Högskolan i Borås. Hon forskar om digitalt inflytande på organisering och ledarskap främst inom …

Läs mer »

Sara Rosengren

Sara Rosengren är professor i ­företagsekonomi, särskilt retailing, vid Handelshög­skolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om kreativ varumärkeskommunikation och hon vill överbrygga gapet mellan marknadsföring inom akademin och i …

Läs mer »
Sophie Nachemson Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-­Ekwall, verksam vid Stockholm School of Economics Center for Re­search on Sustainable Markets där hennes forskning handlar om långsiktig kapitalbildning, de institutionella investerarnas roll …

Läs mer »
Staffan Furusten

Staffan Furusten

Staffan Furusten är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). Han forskar om expertsamhällets organisering, …

Läs mer »
Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson

Stefan Arora-Jonsson är professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han arbetar inom fältet organisation med frågor som rör samhällets organisering.

Läs mer »
Stefan Sveningsson

Stefan Sveningsson

Stefan Sveningsson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under lång tid bedrivit närstudier av ledarskap i organisationer och har bland annat …

Läs mer »
Stefan Tengblad

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i human resource management vid Centrum för global HRM vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han bedriver forskning om ledarskap och medarbetarskap i olika …

Läs mer »
Steffi Siegert

Steffi Siegert

Steffi Siegert är biträdande lektor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola. Steffis forskning handlar om digi­talisering och hållbarhet. Hon är särskilt intresserad av den föränderliga naturen …

Läs mer »

Sten Jönsson

Sten Jönsson är professor emeritus vid Företagseko­no­miska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans forskning ­handlar om olika perspektiv på management i praktiken och kontextens betydelse för …

Läs mer »
Susanna Alexius

Susanna Alexius

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Score ­(Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor). ­Alexius forskning handlar …

Läs mer »
Svante Schriber

Svante Schriber

Svante Schriber är ekonomie doktor vid Stockholm Business School och forskar om företagsstrategier med särskild tonvikt på hur fusioner och förvärv planeras och genomförs. I …

Läs mer »
Svenne Junker

Svenne Junker

Svenne Junker är ekonomie doktor i företagsekonomi och arbetar vid Score (Stockholms centrum för offentlig sektor), Handelshögskolan i Stockholm. Hans avhandling ”Att skapa gemenskap – …

Läs mer »

Sverre Spoelstra

Sverre Spoelstra är docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om ledarskap, spelifiering och organisations­filosofi. Han har skrivit boken Leadership and Organization: A …

Läs mer »
Thomas Andersson

Thomas Andersson

Thomas Andersson arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Skövde där han också leder forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens. Han forskar framförallt om ledarskap, medarbetarskap, …

Läs mer »
Thomas Carrington

Thomas Carrington

Thomas Carrington är ekon. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om förståelsen och formandet av begreppet tillförlitlighet i extern …

Läs mer »

Thomas Cyron

Thomas Cyron är doktorand vid JIBS. Han intresserar sig för mediers roll i hur organisationer kommunicerar med sina intressenter och studerar fenomen som online communities, …

Läs mer »
Tina Hedmo

Tina Hedmo

Tina Hedmo är verksam som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar framförallt på utvecklingen av nya former av styrning, ledning och organisering …

Läs mer »
Tobias Johansson-Berg

Tobias Johansson-Berg

Tobias Johansson-Berg är professor i Företagsekonomi med inriktning mot redovisning och styrning vid Mälardalens universitet. Hans forskning handlar om utformning av styrsystem, revisorsprofessionen och välfärdens …

Läs mer »
Tom Karlsson

Tom S. Karlsson

Tom S. Karlsson är docent i offentlig förvaltning och aktiv som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om redovisning och ­managementtrender …

Läs mer »