Hoppa till innehåll
Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

MEDVERKA!

TEMA

REKONSTRUERA

TEMA

28 april, 2021

Tomas Müllern
Författare

Tomas Müllern

Tomas Müllern är professor i företagsekonomi vid Interna­tionella handelshögskolan i Jönköping. Hans forskning har rört sig kring förändring, för­nyelse och transformering i olika typer av …

Läs mer »
Christina Mauléon
Författare

Christina Mauléon

Christina Mauléon är universitetslektor vid Högskolan i Borås. Hennes forskning handlar generellt om styrning, ledning och organisering där hon bland annat studerar digitala ledningssystems- och …

Läs mer »
Sara Hjelm Lidholm
Författare

Sara Hjelm Lidholm

Sara Hjelm Lidholm är lektor i företagsekonomi, management, samt studierektor på Högskolan i Borås. Hon forskar om digitalt inflytande på organisering och ledarskap främst inom …

Läs mer »
Anna Wettermark
Författare

Anna Wettermark

Anna Wettermark är lektor vid Företagsekonomiska in­stitutionen vid Stockholms universitet där hon undervisar i organisation och entreprenörskap. Annas forskning handlar om socialt entreprenörskap och rela­tioner …

Läs mer »
Karin Berglund
Författare

Karin Berglund

Karin Berglund är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Företagsekonomiska institu­tionen vid Stockholms Universitet. Karin har i sin forskning ­intresserat sig för entreprenörskapets …

Läs mer »
Rune Wigblad
Författare

Rune Wigblad

Rune Wigblad är professor i företagsekonomi med inriktning industriell ekonomi vid Strömstad akademi och undervisar vid Hög­skolan i Skövde. Hans forskning handlar om omstruktureringar. I …

Läs mer »
Göran Sundström
Författare

Göran Sundström

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans intressen rör förvaltningspolitik och den offentliga sektorns omvandling, med särskilt fokus på frågor om styrning, …

Läs mer »
Martin Qvist
Författare

Martin Qvist

Martin Qvist är filosofie doktor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet samt lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola. Han forskar om styrning, …

Läs mer »
Magnus Fredriksson
Författare

Magnus Fredriksson

Magnus Fredriksson är verksam vid Göteborgs universitet och Institutionen för jour­nalistik, medier och kommunikation. I sin forskning studerar han hur idéer om kommunikation inverkar på …

Läs mer »