Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström

Kristina Tamm Hallström är docent vid Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm, och verksam vid Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor (Score). Hon studerar bland annat samhälleliga rationaliseringsprocesser och standardstyrd reglering av marknader.

Kristina Tamm Hallström är gästredaktör för temat hyperrationalisering i nummer 2/2022.

I Organisation & Samhälle:

Väktare eller affärspartners? Certifieringsrevisorers dubbla roller

Från rationalisering till hyperrationalisering – kännetecken, konsekvenser och möjliga ­motståndsstrategier

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.