Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Tobias Johansson-Berg

Tobias Johansson-Berg
Foto Jonas Bilberg

Tobias Johansson-Berg är professor i Företagsekonomi med inriktning mot redovisning och styrning vid Mälardalens universitet. Hans forskning handlar om utformning av styrsystem, revisorsprofessionen och välfärdens organisering.

I Organisation & Samhälle:

Ger ökad resultatstyrning av akademisk forskning ­avsedda effekter?

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen