Hoppa till innehåll

Företagsekonomisk tidskrift

Företagsekonomisk tidskrift

Janet Vähämäki

Janet Vähämäki

Janet Vähämäki är forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) och på SCORE, Stockholms Centrum för forskning om offentlig förvaltning. Hennes forskning hand­lar om styrning av offentlig förvaltning, framför­ allt frågor om resultatmätningar och resultatstyrning i utvecklingssam­arbetet. Janet har tidigare praktisk erfarenhet av att ha arbetat på bl.a. Sida och UD.

I Organisation & Samhälle:

Idéer om tillit  och ­kontroll kommer i reformvågor

Tillitsparadoxen – när fortsatt NMP-styrning främjar tillit

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.