Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Viktorija Kalonaityte

Viktorija Kalonaityte

Viktorija Kalonaityte är docent och lektor vid institutionen för Management vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Hon forskar om genus, hållbarhet och digitalisering inom organisationer och entreprenörskap.

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen