Skip to content

MEDVERKA!

Organisation & Samhälle - Logo, no subtitle

REKONSTRUERA

TEMA

TEMA

TEMA

Maxim Vlasov

Maxim Vlasov är doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Hans forskning handlar om ekologiskt entreprenörskap, gräsrotsinnovationer och möjligheter för omställning till ett hållbart samhälle bortom ekonomiskt tillväxt.

I Organisation & Samhälle:

Regenerativt entre­prenörskap: inbjudan att bli återvildad

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.