Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt

Niklas Wällstedt är doktorand på Institutet för kommunal ekonomi, Stockholms universitet.

I Organisation & Samhälle:

Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen