Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Karl Wennberg

Karl Wennberg

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han forskar om entreprenörskap och organisationsdynamik (uppkomst, tillväxt, överlevnad) samt dess samhällseffekter. Karl är författare till 10 böcker och ett 60-tal artiklar om dessa och relaterade ämnen.

I Organisation & Samhälle:

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt – en kritisk granskning

Sociala medier som ett sätt att skapa ett nytt (arbets)liv

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen