Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Gösta Wijk

Gösta Wijk har varit verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, sedan 1971. Efter disputationen 1976 har han ­arbetat som docent, lärare och forskare med huvudinriktning manage­ment, strategi och ledarskap, och är nu en engagerad seniorforskare. Parallellt har han under arton år varit vd för EFL, Executive Foundation Lund.

I Organisation & Samhälle:

Tillbaka för framtiden

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen