Skip to content

MEDVERKA!

TEMA

GENUSPERSPEKTIV PÅ FÖRETAGANDE.

Karolina Windell

Karolina Windell

Karolina Windell är docent i företagsekonomi och tidigare verksam som forskare på Score (Stockholm Centre for Organizational Research), Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Karolinas forskning handlar om idéer om ansvarsfulla organisationer, och i synnerhet vilken roll mediebilder spelar för att påverka uppfattningar om ansvarstagande.

I Organisation & Samhälle:

Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvar

Hållbara investeringar: om ansvar, risk och värde på finansmarknaden, Emma Sjöström. Sanoma Förlag, 2014. Bokrecension

Organisation & Samhälle publicerar forskningsbaserade texter om angelägna samhällsfrågor skrivna av företagsekonomer. Vi riktar oss mot en allmänintresserad och akademisk publik.

Skicka in en artikel, bokrecension, bok- och filmkrönika eller debattinlägg här.

Modal popup Mobile - Välkommen